CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ÂM BÁO CÁC CUỘC GỌI ĐI CỦA THUÊ BAO DI ĐỘNG

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc hỗ trợ công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các cuộc gọi đi từ thuê bao Viettel, Viettel thực hiện nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ 15h30 ngày 30/3/2020 – 23h59 ngày 15/04/2020
  2. Đối tượng áp dụng và nội dung thực hiện:
  • Truyền thông âm báo về việc đề nghị người dân không ra khỏi nhà trước cuộc gọi từ thuê bao di động Viettel trên Toàn quốc
  • Nội dung âm báo: Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết”
  • Lưu ý: Âm báo được phát trước âm báo nhạc chờ (nếu KH có nhạc chờ) hoặc âm “tút tút” thông thường =>Sau đó thuê bao được kết nối bình thường.

0977.324.031

0936.712.555

Zalo Chat